کتاب حکومت اسلامی

ملاک اسلامی بودن یک جامعه بنابر آیات و روایات و سیره عملی امام علی(ع) _ رسیدن به «منهای فقر» استو جز چنین جامعه ای را «اسلامی» خواندن تجوز است و اگر به ارزش های ابدی اسلامی زیان برساند، جایز نیست.

در مقدمه کتاب می خوانیم: «اگر حکومت، دینی باشد، یک فایده مهم دارد و یک خطر بزرگ. فایده مهم چنین حکومت هایی این است که می توان دین را، و معارف و تعالیم دین را و احکام دین را در اینگونه حکومت ها تعلیم داد، و ترویج کرد و ظاهر شعائر دینی را برپا نگه داشت و نسل ها را به دین توجه داد و با دین و با تعالیم رشد آموز دین تربیت کرد و مردمان دیگر کشورها و حکومت ها را از دین و سیاست دینی و مدیریت دینی آگاه ساخت.

در بخش هایی از فصل نخست این کتاب با عنوان «ویژگی های انسانی» و ذیل عبارت «زندگی، بدون فقر» می خوانیم:

پیامبر(ص) : کسانی که بعد از من حکومت اسلامی تشکیل می دهند، مردمان را دچار فقر و فاقه نکنند (تا از حکومت دینی و مدیریت اقتصادی آن ناامید گردند...و) به سوی کفر و بی اعتقادی سوق داده شوند.

دریافت کتاب

:. خلاصه کاری از جنبش عدالتخواهی می باشد .:

اطلاعات بیش تر در ادامه مطلب ...


این کتاب برشی است از جلد نهم دایره المعارف اسلامی «الحیات» که در حال حاضر در دست انتشار است.

از ویژگی های مهم و اساسی این کتاب پرداختن به مساله حکومت اسلامی نه از لحاظ امکان و امتناع و مباحث فلسفه سیاسی بلکه از جهت ویژگی های فردی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد حاکمیت حکومت اسلامی است که باید توسط حاکمیت دینی صالح تامین شود.

این کتاب با خطبه ای از نهج البلاغه آغاز می شود که در آن امیرالمونین(ع) با اشاره به مساله اصلاح جامعه می فرمایند: «جز با حکومت های صالح جامعه اصلاح نشود و جز با پایداری و همکاری مردم حکومت ها موفق نخواهند بود. هر گاه مردم وظایف خود را در برابر حاکمیت درست انجام دهند و حاکمیت نیز به وظایف خود در برابر مردم، درست عمل کند حق در همه چیز ملاک قرار می گیرد…»

مولف کتاب در ادامه در ده فصل به تبیین صد و یژگی حکومت صالح در حوزه های فردی و اجتماعی با استفاده از قران و روایات می پردازد.

ویژگی های انسانی، فرهنگی، حکومتی، حقوقی، اخلاقی، اجرایی، اقتصادی، اجتماعی و مردمی از جمله این ویژگی هاست که به هر کدام در فصلی مجزا پرداخته شده است.

شاخص کتاب ارائه دقیق و منظم از مسایل مطرح شده در قرآن و روایات -به عنوان دو منبع اصلی دین- است که به صورت نظام مند و با مفهوم سازی دقیق انجام شده است.

در مقدمه کتاب نیز تحت عنوان «اشاره ای در آغاز» چرایی پرداختن به مساله ویژگی های حکومت های صالح مطرح شده که در آن با اشاره به «فایده» و «خطر» پیش روی حکومت اسلامی، به این نکته توجه داده شده که در صورت تبیین منشور نظری وظایف حکومت اسلامی، دو نتیجه مهم به بار می آید که عبارتند از:

۱. تعهد دوستان به حفظ دین (و عدم سرخوردگی توده ها از برخی عملکردهای نادرست)
۲. یاس و نا امیدی دشمنان از تخریب دین.

کتاب «حکومت اسلامی» در ۳۴۸ صفحه توسط انتشارات علمی- فرهنگی الحیاه منتشر گردیده