این کتاب ۱۲۸ صفحه‌ای به شکلی تالیف شده است که مخاطب آن، فقط زوج‌های جوان نیستند و هرکس می‌خواهد خانواده‌ای تشکیل دهد، یا تشکیل داده و در ابتدای راه است، یا سال‌هاست که زندگی مشترک را شروع کرده و اکنون در فکر زندگی مشترک فرزندان است، می‌تواند مخاطب آن باشد.

با هم بخش‌هایی از این کتاب را می‌خوانیم:

پرده اول: تشکیل خانواده، تجدید عهدی دوباره با خدای متعال

در این عقدی که ما می‌خوانیم، در حقیقت دو طرفِ بیگانه از هم را با همین چند کلمه، با یکدیگر متصل و مرتبط می‌کنیم، به طوری که از همه‌ی عالم به هم، محرم‌تر و نزدیک‌تر و مهربان‌تر می‌شوند. با این عقد یک سلولِ جدیدی در پیکره‌ی اجتماع ایجاد می‌کنیم، که این پیکره‌ی اجتماع از سلول‌های خانواده تشکیل شده است. اسفند ۷۳

البته مهمترین فایده ازدواج، همان تشکیل خانواده است و بقیه‌ی مسائل، فرعی و درجه دو و یا پشتوانه‌ی این مسئله است؛ مثل تولید نسل یا ارضای غرائز بشری… اسفند ۸۰

ازدواج را شرع مقدس اسلام برای زن‌ها و مردها لازم دانسته، زیرا که قوام زندگی بشر به تشکیل خانواده است و تشکیل خانواده هم، بسته به ازدواج است، ۱۲/۱۲/۶۲ و لذا در همه‌ی ازدواج‌ها هم برای اهل ملت خودشان درست است؛ لذا اگر کسی که مسلمان نیست، مسلمان بشود یک زن و شوهری فرضاً، اگر مسلمان شدند، ن ازدواجیآآن ازدواجی که با هم کرده‌اند، آن ازدواج درست است. اسفند ۶۲

عقدها، ازدواج‌ها، پیوندها، وصلت‌های ادیان دیگر را هم بین خودشان اسلام معتبر دانسته است، آنها را زن و شوهر دانسته است، فرزندان آنها را حلال‌زاده دانسته است. (مرداد ۷۵) نمی‌گویند دوباره بیایید عقد بخوانید؛ یعنی اسلام به همه‌ی ازدواج‌هایی که در ادیان و مذاهب است احترام می‌گذارد، زیرا که اصل ازدواج، این قرارداد شرافتمندانه‌ی بین یک زن و مرد برای زندگی مشترک، این در همه‌ی ادیان یک چیز معتبر و محترمی است.اسفند ۶۲

بخش‌های خواندنی کتاب «خانواده»