این کتاب در چند فصل به بیان سخنان معظم له می پردازد که شامل سرفصل های زیر می باشد:

  • تعریف فرهنگ
  • تهاجم فرهنگی
  • جهاد فرهنگی
  • فرایند جهاد
  • فرصت های جهاد فرهنگی
  • اصول جهاد فرهنگی
  • مدیریت فرهنگی
  • ویژگی های مجاهد فرهنگی
جهاد فرهنگی
دریافت کتاب
عنوان: کتاب جهاد فرهنگی
حجم: 17.3 مگابایت

کتاب جهاد فرهنگی، مجموعه بیانات امام خامنه ای در حوزه فرهنگ و جهاد فرهنگی و کار فرهنگی است که به همت دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع) جمع آوری و در سال 91 منتشر شده و به چاپ هفتم رسیده است.