فرهنگ مدرنیته و توهم

 استاد طاهرزاده

فرهنگ مدرنیته و توهم

دانلود نسخه word
دانلود نسخه PDFسلام الله علیکم
مدرنیته، چیستی،هدف و وظیفه ما 
این کتاب دید جدیدی  در برخورد با غرب و ما حصلش بهتون میده. اینکه وظیفه ما در قبال اسلامی سازی علوم چیه؟ و باید هر چه زودتر جنبید!!
اینکه ماحصل ذهن یک فرد موحد با ما حصل یک فرد ملحد چه فرقی میتونه داشته باشه؟ اصلا فرق داره؟ چقدره فرقش؟
اصلا جهان بینی افراد در تولید علمشون تاثیر داره؟ چقدر تاثیر داره؟ در حوزه علوم نظری و عملیه یا نه فقط حوزه عملی؟ 
 + نظر استاد میر باقری حفظه الله

البته برای روشن تر شدن مبنای فکری غرب میتونید کتاب مبانی نظری غرب آقای شهریار زرشناس رو مطالعه بفرمائید

سوالی بود  در خدمتم، البته به اندازه وسعمون و حوصله تایپ

یا علی